Wednesday, July 13, 2016

DZIKIR, ISTIGHFAR DAN DOA

Dzikir, Istighfar dan Doa
Dzikir yang membuat Allah ridho

Syahadat, memperbaharui tauhid kita, bahwa tidak ada tuhan selain Allah.
Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Shalawat kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
Allahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'ala aali Muhammad. Kamaa shollaita 'alaa Ibrahiim wa 'alaa aali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad, wa 'alaa aali Muhammad. Kama baarakta 'ala Ibrahim wa 'alaa aali Ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majiid.
Ya Allah berilah shalawat dan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau melimpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Serta berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia di alam semesta ini.
Shalawat sebagai pembuka pintu doa terkabul dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat
Istighfar - Pemohonan ampunan kepada Allah, sebagai bentuk kerendahan hati bahwa kita manusia yang diciptakan dari tanah, tidak steril dari dosa.
Istighfar Nabi Yunus a.s
Laa illaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadz dhzoolimiin
Tiada tuhan yang patut disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya diriku termasuk orang-orang yang dzolim.
Istighfar Nabi Adam a.s
Robbanaa dzolamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa watarhamnaa lanakuunanna minal khoosiriin
Ya Tuhan kami, kami telah melakukan kedzoliman pada diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, maka kami adalah orang-orang yang merugi.
Sayyid Istighfar
Doa yang kita harapkan
#1. Allaahumma innaa nas 'aluka ridhaaka wal jannah, wa na'uudzubika min sakhathika wannaar.
Ya Allah, kami memohon karunia mendapat rida-MU dan surga-MU. Dan kami memohon perlindungan kepada-MU dari kemurkaan-MU dan siksa pedih api neraka.
#2. Allahumma innaka 'afuwwun kariim, tuhibbul' afwa fa'fu 'annaa, wa 'an wa waalidaiinaa, wa 'anjamii 'il muslimiina wal muslimaati yaa arhamarraahimiin.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, Engkau suka mengampuni. Oleh karena itu, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami dan semua Muslimin dan Muslimat dengan kasih sayang-MU. Ya Tuhan Yang Maha Penyayang.
#3. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanah wa fil' aakhirati hasanatah wa qinaa 'adzaabannaar wa adkhilnaljannata ma 'al 'abraar yaa 'aziizu yaa ghaf-faaru yaa Rabbal 'aalamiin.
Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Tuhan Yang menguasai seluruh alam.
#4. Allahummaj 'al khaira 'umrii aakhirahu wa khaira 'amalii khawaatiimahu wa khaira ayyaamii yauma liqaa'ika.
Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya dan sebaik-baik amalku adalah pada ujung akhirnya, dan sebaik-baik hariku adalah pada saat aku menemui-MU. 
#5. Irhamnaa yaa arhamar raahimiin Rahmatullahi wa barakatuh. Innahuu hamiidum majiid.
Kasihanilah kami wahai Tuhan Yang Maha Penyayang diantara yang penyayang. Rahmat Allah dan berkah-NYA kami harapkan. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji  Maha Pengasih.
Aamiin ya Rabbal’aalamiin

No comments:

Post a Comment