Wednesday, December 27, 2017

KEMUNGKARAN YANG MENIMPA KITA ADA DI AL-QURAN

KEMUNGKARAN YANG MENIMPA KITA ADA DI AL-QURAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Kejadian kemungkaran akhir-akhir ini di Indonesia yang di dominasi oleh berita-berita korupsi dan kejahatan lainnya yang ramai diperbincangkan di medsos, telah di diingatkan kepada kita dalam Al Qur’an, utamanya dalam surat An Naml:
Adanya sekelompok orang yang membuat kerusakan…
"Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." ~ QS (27) – An Naml : 48 ~
Mereka hendak berbuat makar..
"Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari." ~ QS (27) – An Naml : 50 ~
Bagaimana kesudahannya mereka beserta pengikutnya...
"Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya." ~ QS (27) – An Naml : 51 ~
"Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui."  ~ QS (27) – An Naml : 52 ~
Sesungguhnya Allah membela orang beriman...
"Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." ~ QS (27) – An Naml : 53 ~
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari firman Allah ini..
Silahkan kalian merenungi ayat-ayat ini agar kita berhati-hati dalam melangkah kedepan... sebagai peringatan. Tetaplah menjadi orang yang beriman, agar tidak ikut-ikutan mendukung dan menjadi pelaku kemungkaran sehingga terkena azab Allah yang maha pedih….
Wasallamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

No comments:

Post a Comment