Saturday, June 18, 2016

MACAM MACAM DOSA

Macam-Macam Dosa
Rasululllah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: "Dosa itu ada 3, Dosa yang akan diampunkan, dosa yang tidak akan diampunkan dan yang pasti ada balasannya. Adapun dosa yang tidak  akan diampuni adalah dosa syirik/menyekutukan Allah, dosa yg akan diampuni adalah amalanmu antara kamu dengan Tuhanmu dan  adapun dosa yang pasti ada balasannya adalah kezaliman kamu pada saudaramu”. (HR Ath Thabrani).
Penjelasan :
1.Dosa yang akan diampuni
Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menjelaskan bahwa dosa ummat Nabi Muhammad akan mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma.
Diantaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: ”Setiap ummatku akan mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma kecuali yang melakukan dosa dengan terang-terangan……..(HR Ath Thabrani).
Dan jelas bila dosa itu bertalian dengan Allah asalkan tdk sengaja dan tdk dilakukan terus-menerus, pasti berlaku kaedah: "Hak Allah menuntut adanya toleransi”
Maksudnya adalah, yang bertalian dengan hak Allah sangat mungkin untuk dimaafkan.
Dalam hadist yang lainnya disebutkan orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma adalah, orang yang durhaka pada orang tuanya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, memutuskan hubungan silaturrohman, orang yang suka mengadu domba antara dua orang yang saling mencintai karena Allah dst.
2.Dosa yang pasti ada balasannya.
Dosa yang pasti ada balasannya adalah dosa yang bertalian dengan manusia, yang mungkin Allah akan memaafkan dosa kita pada sesama manusia sebelum manusia yang kita ambil haknya atau kita sakiti memaafkan dan manghalalkan haknya.
Kaedahnya adalah : “Dan hak manusia menuntut adalah kesulitan”
Maksudnya adalah sangat yang mungkin hak manusia untuk dimaafkan kecuali yang bersangkutan memaafkan dan menghalalkan haknya.
Dalam sebuah hadist Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: ”Tahukah kalian siapakah dikatakan pailit/bangkrut? Sahabat menjawab : Allah dan RasulNya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: Yang dikatakan bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala haji, solat, puasa dan zakat. Namun membunuh/ memerangi ini, mencerca ini. Memukul ini dan mengambil hartanya ini. Maka diambillah pahala kebaikan-kebaikannya hingga tiada yang tersisa sama-sekali. Sehingga dosa-dosa yang mempunyai hak untuk menuntut dibebankan padanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah menangis seraya bersabda: Pada hari itu tiada bermanfaat lagi yang namanya dirham dan dinar. Hanya saja pada hari itu pengambilan pahala untuk orang yang dizalimi dan pembebanan dosa yang terzalimi pada orang menzalimi”.
3. Dosa yang tak terampunkan.
Dosa yang yang mungkin Allah ampunkan adalah dosa syirik. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: ”Allah yang mengampuni dosa menyekutukanNya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya…..(QS 4 - An Nisaa’ : 116)
Robbana Taqobbal Minna. Ya Allah terimalah dari kami (amalan kami), Aamiin ya Rabbal’aalamiin

Semoga Bermanfaat.

No comments:

Post a Comment