Sunday, March 18, 2018

4 DOA SABAR DAN TAQWA

4 DOA SABAR DAN TAQWA
DOA-DOA MEMOHON KESABARAN, KETEGARAN DAN ISTIQOMAH DI ATAS ISLAM DAN TAKWA
Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz
Berikut ini kami akan sebutkan beberapa doa dari Al-Qur’an dan Hadist-hadist shohih yang semestinya dibaca oleh setiap muslim dan muslimah agar ia senantiasa sabar, tegar dan istiqomah di atas agama Islam dan dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta’ala.
DOA PERTAMA:
“Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min-ladunka rahmatan innaka antal-wahhaab”.
Artinya: “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Dzat yang Maha Pemberi (karunia)”. (QS 3 -  Ali Imran : 8)
DOA KEDUA:
“Robbanaa afrigh ‘alaynaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alalqaumilkaafiriin”
Artinya: “Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang kafir”. (QS 2 - Al Baqarah : 250)
DOA KETIGA:
“Yaa muqallibal quluubi tsabbit qalbii ‘alaa diinik”
Artinya: “Wahai Dzat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamaMu”. (HR At-Tirmidzi no.3522, imam Ahmad IV/302, Al-Hakim I/525.  Lihat Shohih Sunan At-Tirmidzi no.2792).
Doa ini merupakan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad saw.
DOA KEEMPAT:
“Allahumma mushorrifal quluub, shorrif quluubanaa ‘alaa tho’atik”
Artinya: “Ya Allah, Dzat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadaMu” (HR Muslim)
Demikianlah beberapa doa dari Al-Qur’an dan Hadits shohih yang sepantasnya dipanjatkan oleh kita semua agar Allah ta’ala memberikan kepada kita taufiq dan pertolonganNya serta kemudahan untuk senantiasa sabar dan tegar serta istiqomah dalam memegang teguh agama Islam dan melaksanakan ketaatan kepadaNya hingga akhir hayat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya.
Aamiin yaa Rabbal ‘alamiin

No comments:

Post a Comment